מערכת חירום - מושב ישע

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  מזכירות
  ועד הנהלה
  אברמוב דורוןגולן עדי

  מטה חירום

  ביטחון
  משה שמוליק - רבש"צאברמוב דורוןטמסוט אמיר
  צחי
  גולן עדי